mersingece.com, 15/11/2021 tarihli ve 490.05.01.2021.-16042 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.

mersingece.com has been blocked by the decision dated 15/11/2021 and numbered 490.05.01.2021.-16042 of Information and Communication Technologies Authority.


http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr